Bezpieczny Kredyt Poznań

BOŚ wstrzymuje przyjmowanie wniosków

Składanie wniosków na Bezpieczny Kredyt 2 procent w Banku Ochrony Środowiska możliwe będzie do 28 grudnia 2023. Z dniem 29 grudnia BOŚ czasowo wstrzyma składanie nowych wniosków. Jako przyczyny takiej decyzji BOŚ w oficjalnym komunikacie wskazuje wyczerpywanie się limitu dopłat do BK2 i „wynikającą z tego możliwą decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego o wstrzymaniu przyjmowania nowych wniosków przez banki kredytujące od 8 stycznia 2024 roku”. Bank w ten sposób chce zapewnić swoim klientom przeprocesowanie wszystkich złożonych wniosków do 7 stycznia.

Czy BOŚ wróci do programu Bezpieczny Kredyt 2% w 2024? Jak czytamy w komunikacie Bank Ochrony Środowiska pozostanie „aktywnym uczestnikiem” programu BK2, jeśli będzie kontynuowany w 2024.

za: bankier.pl

Łukasz Sroczyński

Łukasz Sroczyński

Pośrednik kredytowy