Bezpieczny Kredyt Poznań

BOŚ wstrzymuje przyjmowanie wniosków

Składanie wniosków na Bezpieczny Kredyt 2 procent w Banku Ochrony Środowiska możliwe będzie do 28 grudnia 2023. Z dniem 29 grudnia BOŚ czasowo wstrzyma składanie nowych wniosków. Jako przyczyny takiej decyzji BOŚ w oficjalnym komunikacie wskazuje wyczerpywanie się limitu dopłat do BK2 i „wynikającą z tego możliwą decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego o wstrzymaniu przyjmowania nowych […]