Bezpieczny Kredyt Poznań

BK2 w BOŚ

Zgodnie z zapowiedzią Bank Ochrony Środowiska dołączył do programu Pierwsze Mieszkanie i oferuje Bezpieczny Kredyt 2 procent. Lista banków oferująca BK2 jest już zatem dwucyfrowa.

Aktualna lista banków oferująca kredyt z dopłatami:

  1. Alior Bank S.A.
  2. Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS
  3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
  4. Bank PEKAO S.A.
  5. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
  6. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  7. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie
  8. PKO Bank Polski S.A.
  9. SGB-Bank S.A. i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem S.A.
  10. VeloBank S.A.

za: bgk.pl

Łukasz Sroczyński

Łukasz Sroczyński

Pośrednik kredytowy