Bezpieczny Kredyt Poznań

KNF zmienił Rekomendację S!

Niedawno minister Buda zapowiedział zmianę w Rekomendacji S, która ma spowodować wzrost zdolności kredytowej na Bezpieczny Kredyt 2 procent. Dzisiaj, tj. 19 czerwca 2023, Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z tą zapowiedzią zaktualizowała Rekomendację S. Przyszli kredytobiorcy mogą więc ubiegać się o kredyt hipoteczny 2 procent z większym prawdopodobieństwem otrzymania wsparcia.

„Zmiany wprowadzane w Rekomendacji S dotyczą:

a) uwzględnienia w Rekomendacji S gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, objętego programem rządowym;

b) uwzględnienia w Rekomendacji S kredytu mieszkaniowego objętego rządowym programem dopłat do oprocentowania;

c) bufora na wzrost stóp procentowych, uwzględnianego w procesie wyznaczania zdolności kredytowej klienta;

d) wprowadzenia nowych oczekiwań co do uwzględniania modeli szacujących ryzyko przedterminowych spłat kredytów (prepayment models);

e) wprowadzenia nowych oczekiwań względem informacji o ryzykach związanych z kredytem hipotecznym, które powinny być przekazywane klientom.” – podaje komunikat KNF.

Jak podaje KNF, zmiany mają zostać wprowadzone w bankach w terminie do 1 lipca 2023, czyli startu programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Łukasz Sroczyński

Łukasz Sroczyński

Pośrednik kredytowy