Bezpieczny Kredyt Poznań

Bezpieczny Kredyt 2%

family home

To program rządowy przeznaczony dla osób które:

W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

Wyższa zdolność kredytowa

Dowiedz się więcej   →
Na zdolność kredytową wpływa nie tylko sytuacja finansowa kredytobiorcy, ale również wysokość raty. Dzięki mniejszemu oprocentowaniu kredyt jest tańszy, a co za tym idzie bank jest skłonny udzielić pożyczki na wyższą kwotę. Według zapowiedzi ministerstwa zdolność kredytowa ma być liczona dla preferencyjnej raty.

Niższa rata kredytu

Dowiedz się więcej   →
Przez cały okres kredytu jego rata jest znacznie niższa niż w przypadku kredytu udzielonego na standardowych warunkach. Przez pierwsze 10 lat mamy dopłaty, a następnie dzięki większej ilości spłaconego kapitału raty będą niższe.

Stałe oprocentowanie

Dowiedz się więcej   →
W pierwszych 10 latach kredytu mamy stałe oprocentowanie, w dwóch 5-letnich cyklach, dlatego Twoja rata nie wzrośnie mimo podwyżek stóp procentowych.
oszczedzanie
Oszczędności aż do
0

*dla maksymalnej kwoty kredytu – 600 000 zł i okresu kredytowania 30 lat

Chcesz wiedzieć ile zaoszczędzisz?

Skorzystaj z naszego

Szczegóły programu

Bezpieczny Kredyt 2% stanowi część programu Pierwsze Mieszkanie (drugą częścią programu jest Konto Mieszkaniowe). Start Bezpiecznego Kredytu 2 procent przypadł na 1 lipca 2023. Natomiast w ofercie pierwszych banków kredyt 2 procent pojawił się od 3 lipca. Obecnie głównymi bankami oferującymi Bezpieczny Kredyt 2 procent są Alior Bank, Pekao SA oraz PKO BP. 

icon

Dla kogo

Program jest skierowany zarówno do singli, małżeństw oraz rodziców przynajmniej jednego wspólnego dziecka

ikona2

Warunki

Aby skorzystać z programu nie można posiadać(teraz lub w przeszłości) żadnej nieruchomości. Nie można również być starszym niż 45 lat.

icon

Kwoty kredytu

Bezpieczny Kredyt 2% ograniczony jest kwotą maksymalną 500 000 zł w przypadku singli oraz 600 000 zł dla osób z dziećmi.

Korzyści

Różnica między stałą stopą oprocentowania w wysokości 2% a rynkowymi wskaźnikami ma zostać opłacona przez rząd, przez 10 lat od momentu podpisania umowy na kredyt hipoteczny.

kredyt
kredyt

Sprawdź ile zaoszczędzisz

Wybierz parametry kredytu

i sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki programowi

- +
300000
- +
25

Program pierwsze mieszkanie

Pierwsza rata:

Pierwsza rata po 10 latach:

Odsetki spłacane przez Klienta:

icon

Dopłata rządowa:

icon

Koszt odsetek:

Standardowy kredyt w ratach równych

Rata kredytu:

Koszt odsetek:

*Oszczędność:

* odsetki w ratach równych bez dopłat vs. program pierwsze mieszkanie odsetki płacone przez Klienta

Większa zdolność kredytowa

Niższe oprocentowanie dla klienta oprócz mniejszych rat oznacza także większą zdolność kredytową w porównaniu do kredytu branego na standardowych warunkach.

person

Singiel z zarobkami

6 000 zł

person

Singiel z zarobkami

4 000 zł

Szacowana zdolność kredytowa przy kredycie 2%

345 000 zł

Szacowana zdolność kredytowa przy standardowym kredycie

230 000

Różnica

115 000 zł

person3

Rodzina z zarobkami

8 000 zł

family

Rodzina z zarobkami

8 000 zł

Szacowana zdolność kredytowa przy kredycie 2%

430 000 zł

Szacowana zdolność kredytowa przy standardowym kredycie

290 000 zł

Różnica

140 000 zł

person3

Rodzina z zarobkami

10 000 zł

person3

Rodzina z zarobkami

10 000 zł

Szacowana zdolność kredytowa przy kredycie 2%

540 000 zł

Szacowana zdolność kredytowa przy standardowym kredycie

360 000 zł

Różnica

180 000 zł

Założono 25 letni okres spłaty każdego z kredytów.
Wyliczenia przy programie Bezpieczny Kredyt 2% przeprowadzono z oprocentowaniem efektywnym 3.5% i buforem 2.5 p.p (przy założeniu, że bank będzie liczył zdolność dla rat z uwzględnieniem dopłat).
Przy standardowym kredycie wzięto pod uwagę kredyt w ratach równych, z oprocentowaniem 8.5% przez pierwsze 5 lat.

Wyliczenia za: rynekpierwotny.pl

Chcesz sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Przekonaj się sam

avatar

Porozmawiajmy

Najważniejsze informacje

Głównym założeniem jest abyśmy nie byli na dzień dzisiejszy ani też nigdy w przeszłości właścicielami nieruchomości i nie posiadali prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Bezpieczny Kredyt 2% ma umożliwić zakup pierwszego mieszkania lub domu.

Wyjątkiem jest sytuacja kiedy w drodze dziedziczenia posiadamy nie więcej niż 50% udziałów oraz nie zamieszkujemy w tej nieruchomości od 12 miesięcy. Drugim wyjątkiem jest kiedy aktualna nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania z powodu katastrofy budowlanej lub działaniem żywiołów jak powódź czy osunięcie gruntu.

Z programu może skorzystać singiel, małżonkowie i rodzice co najmniej jednego własnego lub przysposobionego dziecka, czyli biorąc pod uwagę stan cywilny beneficjentem Bezpiecznego Kredytu 2% może być każdy z nas 😊

Maksymalnym wiekiem przystąpienia do programu jest 45 lat. Jeśli o kredyt hipoteczny 2% wnioskują małżonkowie lub rodzice z dzieckiem wystarczy aby jedna z osób spełniała kryterium wiekowe.

Z ostatnich zapowiedzi ministra Budy wynika, że spełnią się optymistyczne spekulacje i Bezpieczny Kredyt wystartuje już 1 lipca 2023. Prace jednak wciąż trwają, do zakończenia jeszcze trochę i trzeba brać pod uwagę, że wbrew temu co mówią w telewizji data rozpoczęcia programu może się nieco przesunąć. Za to dokładnie ustalony jest już dzień, kiedy Bezpieczny Kredyt 2% zostanie zdjęty z rynku – 31 grudzień 2027. Oznacza to, że do tego terminu będziemy mogli składać wnioski w bankach o kredyt w ramach programu, bo same dopłaty działać będą jeszcze przez dekadę od końcowego terminu.

Prócz wspomnianego już kryterium wieku i posiadania nieruchomości z programu wyklucza tez bycie stroną kredytu hipotecznego. Ma to zapobiec sytuacji kiedy ktoś już posiada kredyt, podpisaną umowę deweloperską i nie ma jeszcze aktu końcowego przenoszącego własność. Wyklucza to też osoby, które „użyczały” zdolności kredytowej przy zakupie nieruchomości z hipoteką np. kogoś z rodziny.

To zależy od tego czy przystępujemy do kredytu jako singiel czy rodzic. Singiel maksymalnie może otrzymać 500 000 zł a małżeństwo lub rodzice 600 000 zł. W Bezpiecznym Kredycie 2 procent nie ma ograniczeń co do ceny za metr mieszkania czy wielkości. Ograniczenie jest kwotowe. Maksymalnie można wnieść 200 000wkładu własnego, więc dodając wysokość kredytu 500 000 zł lub 600 000 zł sama określa nam się cena nieruchomości. Singiel może kupić mieszkanie w cenie do 700 000 zł a małżeństwo lub rodzice do 800 000 zł.

Wyjątek występuje w przypadku, kiedy Bezpieczny Kredyt 2% przeznaczony jest na zakup domu – wtedy maksymalna wartość nieruchomości wraz z ceną działki nie może przekroczyć 1 miliona złotych.

Wbrew nazwie „Bezpieczny Kredyt 2%”, oferowany w ramach programu Pierwsze Mieszkanie kredyt hipoteczny nie będzie oprocentowany na 2% tylko na 2% + „marża”. Nie jest to ta marża, która będzie obowiązywała po 10 latach tylko wynika z różnicy pomiędzy oprocentowaniem z oferty banku a wskaźnikiem kwartalnej stopy procentowej.Według projektu ustawy, przy obliczaniu poziomu dopłat będzie brane pod uwagę średnie oprocentowanie kredytów z poprzedniego kwartału ogłaszane przez Bank Gospodarstwa Kredytowego. W projekcie ustawy jest zapis, że na potrzeby wyliczeń odejmuje się 1/10 na marżę banku. Różnice pomiędzy preferencyjnym oprocentowaniem a rynkowym proponowanym w bankach będzie dopłacało Państwo przez okres 10 lat w dwóch cyklach 5-letnich. Po 5 latach nastąpi ponowne obliczenie dopłat.  W tym okresie raty kredytu będą malejące. Spowoduje to, że w tych latach spłacimy stosunkowo dużo samego kapitału, tak aby po 10 latach, kiedy dopłaty ustaną, kredytobiorcy nie zabolały nowe wyliczenia rat. Dodatkowo będzie można po okresie dopłat wydłużyć okres kredytowania o 5 lat jeśli w tym momencie nie będziemy mieli więcej niż 50 lat.

Tak, są limity środków przeznaczonych na poszczególne lata, ale nie będzie dotyczyło to bieżącego roku. W 2023 nie musimy się obawiać, że pula kredytów BK2% się wyczerpie.

W kolejnych latach BGK będzie komunikował i wstrzymywał przyjmowanie nowych wniosków kiedy zostanie przekroczone 90% kwoty limitu dopłat w danym roku i 75% kwoty limitu przewidzianego na kolejny rok.

Zwrot całości dopłat i zwrot wcześniejszych korzyści będzie konieczny jedynie w momencie, gdy popełnimy przestępstwo z artykułu 297 paragraf 1 lub 2 kodeksu karnego a więc gdy złożymy fałszywe oświadczenia lub fałszywe dokumenty.

Natomiast zawieszenie dopłat, bez konieczności zwrotu dotychczas uzyskanych środków, nastąpi w kilku wyszczególnionych przypadkach:

  • w ciągu 12 miesięcy od przeniesienia własności mamy obowiązek rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa domowego w kredytowanej w ramach programu nieruchomości. Punkt ten nie dotyczy budowy domu. Stracimy prawo do dopłat, jeśli w tym czasie nie zamieszkamy w nieruchomości pozyskanej przez Bezpieczny Kredyt 2%.
  • nastąpiła zmiana użytkowania nieruchomości
  • sprzedaż nieruchomości pozyskanej z Bezpiecznym Kredytem 2%
  • dom lub mieszkanie zostało wynajęte
  • została nabyta kolejna nieruchomość. Sytuacja ta nie dotyczy przypadku, kiedy w posiadanie kolejnej nieruchomości wchodzimy poprzez dziedziczenie
  • upadłość konsumencka
  • nastąpił rozpad gospodarstwa domowego. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy jedna z stron dalej zamieszkuje nieruchomość kredytowaną BK2%
  • stroną umowy kredytu hipotecznego przestał być młodszy kredytobiorca, który jako jedyny spełniał wymóg wieku.

Jeśli nie chcemy spłacić dopłat, nadpłacać BK2 możemy po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu. W pierwszych trzech latach jest to możliwe, ale są ograniczenia.

Zgodnie z zapisami w ustawie minimalny okres to 15 lat. Po 3 latach można kredyt nadpłacać.

Informacje będą bardziej szczegółowo aktualizowane wraz z postępem rządowych prac nad elementem programu Pierwsze Mieszkanie jakim jest Bezpieczny Kredyt 2%.

Z Bezpiecznego Kredytu 2% można skorzystać również przy kredycie wypłacanym w transzach. Jednak ustawa Pierwsze Mieszkanie przewiduje dopłatę do rat kapitałowo-odsetkowych a więc dopiero, kiedy kredyt będzie wypłacony w całości. Przewidziany jest wyjątek, że dopłata może być uruchomiona również w momencie kiedy sama rata odsetkowa jest wyższa niż rata od całości kredytu z dopłatami.

Banki komercyjne, które podpiszą stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na lipiec 2023 Bezpieczny Kredyt 2 proc. oferowany jest m.in. przez Alior Bank, Pekao SA i PKO BP.

W ustawie Pierwsze Mieszkanie mowa jest tylko o posiadaniu mieszkania lub domu na terenie Polski – a więc będąc właścicielem nieruchomości znajdującej się poza granicami RP można ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2%.

Po stracie dopłat nie czeka żadna kara finansowa (chyba, że złożone zostanie fałszywe oświadczenie lub fałszywe dokumenty – wtedy czeka zwrot całości dopłat i wcześniejszych korzyści). Po prostu nasz kredyt 2% na preferencyjnych warunkach zmieni się w zwykły kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym na 5 lat, zapisanym w umowie kredytowej. Nie będzie to już kredyt spłacany w ratach malejących a kredyt z ratą równą.

Nabycie kolejnej nieruchomości podczas trwania dopłat powoduje utratę prawa do dopłat, od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

Ustawa nie określa od kogo ma być zakupiony nasz lokal, niezależnie czy chodzi o dom czy mieszkanie. Jest to określane wewnętrznymi przepisami banku. Na dzień dzisiejszy banki z którymi jako pośrednik współpracuję, posiadają Bezpieczny Kredyt 2% w swojej ofercie i uwzględniają możliwość kupna mieszkania lub domu od członka rodziny to Alior Bank i PKO BP. Dotyczy to również najbliższej rodziny.

Tylko jeden dzień opóźnienia spowoduje, że dopłata w danym miesiącu przepada. Zwróćmy więc szczególną uwagę na ostateczny termin raty Bezpiecznego Kredytu w danym miesiącu, żeby nie spotkała nas niemiła niespodzianka. Takie zasady podało PKO BP i Pekao SA.

Koszty początkowe Bezpiecznego Kredytu nie mogą zostać skredytowane, musimy opłacić je gotówką. Jeśli szukamy z jak najniższymi kosztami początkowymi – w Pekao SA dostępny jest Bezpieczny Kredyt, gdzie jedyny koszt początkowy stanowi wycena nieruchomości (przy kredycie do 500 000 zł wycena sporządzona przez bank kosztuje 184,5 zł). Standardowo do Bezpiecznego Kredytu trzeba posiadać od około 1% do 5% kwoty kredytu. Więcej w artykule poruszającym koszty początkowe kredytu 2 procent.

Tak, ustawa pozwala na to, by z kredytu z dopłatami skorzystali też obywatele innych krajów, pod warunkiem prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium Polski. Jeśli obcokrajowiec zainteresowany kredytem 2 procent prowadzi gospodarstwo domowe poza Polską jedynym rozwiązaniem jest ubieganie się o kredyt z dopłatą wraz z osobą, która posiada polskie obywatelstwo. Trzeba też oczywiście spełnić warunki programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

W lokalu kredytowanym przez Bezpieczny Kredyt 2 proc. można prowadzić działalność gospodarczą, ale dopiero po czasie spłaty udzielonej gwarancji BGK.

Tak, jeśli dane pomieszczenie przynależy do nieruchomości kredytowanej przez Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jeśli wspomniane lokale stanowią odrębny podmiot własności to niestety, ale nie ma możliwości sfinansowania ich zakupu przez BK2%.

Jeśli miejsce postojowe jest częścią nieruchomości wspólnej i właścicielowi kredytowanej nieruchomości przysługuje udział jako prawo związane z własnością lokalu, to Bezpieczny Kredyt 2 procent może objąć jego zakup. Warunkiem jest, by miejsce postojowe zostało ujęte w cenie nabycia, jako „część składowa” lokalu mieszkalnego.

Jeśli Bezpieczny Kredyt przeznaczony jest na zakup lub budowę nieruchomości to zarówno wykończenie jak i remont lokalu mogą być nim sfinansowane. Nie ma natomiast możliwości wzięcia kredytu 2% tylko na remont lub wykończenie mieszkania.